درمان با روش حل مسئله


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آنچه در اين كتاب درمان با روش حل مسئله (پي اس تي) ناميده شده يك رويكرد شناختي - رفتاري است كه بر آموزش در زمينه پذيرش و كاربست مؤثر نگرش و مهارت‌هاي حل مسئله انطباقي متمركز است. اين روش درماني يك رويكرد مثبت‌گرا نسبت به مداخله باليني است و هدف آن نه‌ تنها كاستن از آسيب رواني بلكه افزودن بر كاركرد رواني و رفتاري در يك جهت مثبت براي جلوگيري از بازگشت مشكلات قبلي و ايجاد مشكلات تازه باليني و نيز به حداكثر رسانيدن كيفيت كلي زندگي است.

قیمت محصول:

6,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما