ديدار با زندگي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ما نمي‌دانيم عشق چيست، ما عاشق نيستيم، ددمنش، زمخت، بي‌تفاوت و بي رحم شده‌ايم. بدون عشق هيچ‌كس قادر به حل هيچ چيز نيست. آيا هيچ‌گاه از خود پرسيده‌ايد چرا در وجودتان از عشق اصلا خبري نيست؟ آيا مي‌دانيد منظور من از عشق چيست؟ منظورم مهربان بودن بدون هيچ انگيزه‌ايست، بخشنده بودن صرف، عاطفه داشتن به ديگران و زشتي خيابان‌هاي كثيف و فقر را احساس كردن و علتش را پيدا كردن است. گريستن، نه بر وضع خانواده بيچاره خود يا مرگ كسي كه دوستش داريد، بلكه گريستن براي هرج و مرج كامل دنيا...

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما