انسان بي‌محتوا


:ویژگی‌های محصول


شرح:

فيلسوف جواني كه در سال‌هاي پاياني عمر هايدگر، شانه به شانه‌ي او راه مي‌رفت، از همان ابتدا در فهم نقصان معناشناختي، زيباشناختي و در كل متافيزيك انسان مدرن، با پيرمرد هم‌راه و هم‌نظر بود. البته كه جورجو آگامبن دقيقا در دستگاه فلسفي مارتين هايدگر فلسفه‌پردازي نمي‌كرد و خودش آرام‌آرام دستگاه فلسفي عظيم خودش را ساخت، ولي ايده‌هاي پيرمرد را هميشه با خود داشت. كتاب «انسان بي‌محتوا» در مقام نخستين كتاب منتشر شده‌ي او، به مسئله‌ي معنا و استتيك و خالي شدن هنر انسان مدرن از مسئله مي‌پردازد كه بن‌مايه‌ي فكري آن به دستگاه فلسفي هايدگر مربوط است. آگامبن در اين كتاب يورش تهي‌سازي و تهي‌سازان به هنر را ماجرايي خطرناك مي‌داند كه هويت و بودن انسان را تهديد كرده و راهي وجود ندارد جز حمله‌ي تمام عيار به همه‌ي چارچوب‌هايي كه تحت عنوان هنر مدرن ميخ خودشان را در زمين فرو كرده‌اند و معناي بودن انسان و مسائل‌اش را تخريب كرده‌اند. همان‌طور كه آگامبن در دهه‌هاي پس از اين و با پيش كشيدن اهميت معاصر بودن مطرح كرد، در انسان بي‌محتوا، سنگ بناي ايده‌اش را محگم گذاشته و اظهار مي‌كند كه هنر را بايد به جايگاه خودش يعني برسازنده‌ي كنش‌هاي اصيل و خلاقه‌ي انساني بازگرداند تا بيش از اين در اين گرداب هايل فرو نشده و به آن خو نگيريم.

قیمت محصول:

59,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: