نگاهي به تجارب زنان كارآفرين در ايران 3


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در دنياي واقعي سياست‌هاي اقتصادي به‌گونه‌اي تعريف و اجرا مي‌شود كه اساسا نسبت به زنان و انواع كارهاي با دستمزد و بدون دستمزد آن‌ها تبعيض اعمال مي‌كند. همه كارهاي زنان به رسميت شناخته نمي‌شوند و در نتيجه در سياست‌گذاري اقتصادي كمترين ارزش و سرمايه‌گذاري را براي كارهاي بدون دستمزد زنان قائل مي‌شوند و حتي كارهاي غير رسمي دستمزدي آن‌ها را هم ناديده مي‌گيرند.

قیمت محصول:

35,000 تومان


نظرات شما