بنويس تا اتفاق بيافتد (به همراه دفترچه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

دكتر هنريت آن كلاوسر در بنويس تا اتفاق بيافتد شرح مي دهد كه گام نخست در راه رسيدن به اهداف نوشتن آنهاست. نوشتن حتي كمك مي كند تا بفهميد چه مي خواهيد. در اين كتاب با داستانهايي از آدمهاي عادي آشنا مي شويد كه بعد از آوردن آرزوهاي خود به روي كاغذ شاهد معجزه هاي كوچك و بزرگ در زندگي خود بوده اند. توصيه هاي واقع بينانه و تمرين هاي آسان خانم كلاوسر مسلماَ قوه خلاقه شما را فعال مي كند و چيزي نمي گذرد كه متوجه مي شويد با نوشتن آرزوها پرواز خود را به سوي موفقيت آغاز كرده ايد.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: