برنده يا بازنده


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ما داستان‌هاي مهيج و تاثيربرانگيز و اميدواركننده‌ي بسياري درباره‌ي انسان‌ها شنيده‌ايم. داستان برنده و بازنده و قهرمان از آن دست قصه‌هايي است كه در عين وضوح با انبوهي از سو‌ء برداشت‌ها و مفاهيم مبهم و متناقض درباره آن رو به رو است. استنباط اكثريت از اين مفاهيم با آنچه تبليغ وتصويرسازي شده است، تطبيق دارد. قصد ما فاصله گرفتن از اين تقسيم‌بندي و تصويرسازي رايج است.

قیمت محصول:

33,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما