نگاهي به روانشناسي علم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روانشناسي علم چيست؟ اغلبِ افراد با اصطلاحات فلسفه علم، تاريخ علم و جامعه‌شناسي علم آشنا هستند. اما وقتي نامي از روانشناسي علم برده مي‌شود، معمولاً بسياري از افراد (حتي ساير روانشناسان) نمي‌دانند كه منظور از آن چيست. در پاسخ به اين سؤال مي‌توان بيان كرد كه روانشناسي علم، پژوهش‌هاي روان‌شناختي را براي مطالعه رفتار علمي به كار مي‌گيرد. به عبارت ديگر، اين گرايش، مطالعه تجربيِ تأثيراتِ تحولي، زيست‌-عصب‌شناختي، شناختي، شخصيتي، اجتماعي، باليني و تربيتي افرادي است كه در علم نقش دارند و به حل مسائل علمي مي‌پردازند. استدلال اساسي روانشناسي علم اين است كه به درك و فهم كامل علم و رفتارِ علمي از نوزاداني كه سعي در كشف جهان خود دارند تا نوابغ بزرگ علمي دست يابد. به طور خلاصه، اگر روانشناسي، مطالعه علمي تفكر و رفتار انسان است، روانشناسي علم، مطالعه علمي تفكر و رفتار علمي است. كتاب حاضر تلاشي است براي معرفي رشته روانشناسي علم به عنوان شاخه‌اي نوپا در روانشناسي كه در مطالعات روان‌شناختيِ كشورمان مغفول مانده است.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: