قانون جذب


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ممكن است ندانيد ولي نيروي بسيار قدرت‌مندي در زندگي شما دست اندركار است كه آن را قانون جذب ناميده‌اند؛ نيرويي كه هم اكنون در حال جذب انسان‌ها، حرفه‌ها، موفقيت‌ها و پيوندها به درون زندگي شماست، هر چند ممكن است برخي از آن‌ها چندان جذاب نباشند. اگر احساس مي كنيد كه زندگيتان حال و هواي ناخوشايندي يافته است و يا به خاطر رفتارها و كارهايي كه انجام مي‌دهيد مورد انتقاد قرار گرفته‌ايد، زمان آن فرا رسيده است كه نگاهي به اين كتاب بيندازيد.

قیمت محصول:

21,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما