احياي مرگ


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

آيا مرگ، هراسي جهاني است كه به عقيده بسياري از متخصصان علوم اجتماعي تنها از راه منابع سنتي اجتماع، دين و آيين مي‌توان با آن مقابله كرد؟ يا مرگ موضوعي است كه شخص پسامدرن مي‌تواند آن را تعريف كند و به شيوه‌هاي بي‌شماري با آن مواجه شود؟ هنگامي كه شيوه‌هاي سنتي و رويه‌هاي پزشكي مدرن نمي‌تواند تجربه محتضران و سوگواران را معنادار كند، شيوه خاصي از سخن گفتن در مورد مرگ در حال احيا شدن است. احياي مرگ، اقتدار نهايي را نه در اعمال سنتي و نه در تخصص پزشكي، بلكه در «خود فرد» جستجو مي‌كند. احياي مرگ تاكيد مي‌كند كه افراد درك خاص خويش را از مرگ دارند و مردن، احتضار، سوگواري و عزاداري را «به شيوه خودشان» انجام مي‌دهند.

180,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما