دايره اول


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بسياري از مردم در جاهاي اشتباه به دنبال موفقيت هستند. آن‌ها بر اين باورند كه اسپانسر يا تيمشان مسئول ايجاد پيامدهاي مثبتي هستند كه به دنبالش مي‌باشند. اما در اين كتاب از رندي گيج خواهيد آموخت كه چگونه خودتان عهده‌دار موفقيت خود باشيد. رندي به شما نشان مي‌دهد كه چطور كسب و كارتان را به سرانجام برسانيد و بدين ترتيب رفتاري را مدل‌سازي كنيد كه در كل سازمانتان تكثير خواهد شد. با استفاده از اين كتاب به جايگاه تكثير پي خواهيد برد و متوجه خواهيد شد كه چگونه از فرايند تكثير براي افزايش حجم فروش، تعداد رهبران و مبلغ چك پاداش خود استفاده كنيد. در اين كتاب در مورد قاعده «ريشه اصلي»، پيگيري كار از پايين به بالاي سازمان، ترويج گردهمايي‌هاي محلي، ايجاد شاخه‌هاي دوردست، مشاوره با رهبران و علم حقيقي ايجاد پيامدهاي مثبتي كه از بالا به پايين به تمام تيم تكثير مي‌شود، خواهيد آموخت.

قیمت محصول:

19,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما