مواهب نقص


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب درباره غلبه بر كمال‌خواهي و پذيرفتن نقص‌هاي خود است. اين موضوع در اين كتاب مطرح مي‌شود كه داشتن نقص، نكات مثبت يا مواهبي به همراه دارد كه در زندگي انسان بسيار سودمند و راه‌گشا است: شهامت، هم‌دردي و ارتباط با ديگران. در اين كتاب تلاش شده كه خواننده خودش را با تمام نقص‌هايش بپذيرد، و بتواند بر تمايل به كمال‌گرايي بيمارگونه غلبه كند. نويسنده كتاب پژوهش‌گر حوزه «شرم ساري» در روانشناسي است و به خوبي مي‌داند كه نحوه مقابله با شرمساري چگونه است. او تجربياتي از شرمساري را بازگو مي‌كند و به اين اشاره مي‌كند كه برملا شدن نقص‌ها، باعث ايجاد شرمساري در انسان‌ها مي‌گردد، و با پذيرفتن نقص‌ها، مي‌توان شرم را برطرف ساخت.

24,000 توماننظرات شما