طراحي نطق و سخنراني اقناعي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در گذشته امپراتور با بلند كردن انگشت شست و بالا يا پايين بردن آن، سرنوشت گلادياتور را مشخص مي‌كرد. امروز هم اوضاع تغيير چنداني نكرده چرا كه امروز عصر تكنولوژي تلفن همراه است و بدترين اتفاقي كه ممكن است براي شما بيفتد اين است كه بعد از يك دقيقه سخنراني حياتي و نطق پراهميت، به چشم خود ببينيد كه تصميم‌گيرندگان كليدي داخل سالن، موبايل در دست، سرشان را پايين انداخته‌اند و با انگشت شستي كه بالا و پايين مي‌رود درباره تأثير نطق شما به شما بازخورد مي‌دهند! اگر نطق شما نتواند مخاطب را قانع كند، احتمال شكست آن بسيار زياد است. امروزه عمر توجه مخاطب از هميشه كوتاه‌تر است. شايد حالا ديگر تكان دادن انگشت شست پايان زندگي شما را مشخص نكند، اما مي‌تواند نشانه روشني از مرگ زودهنگام نطق شما باشد.

قیمت محصول:

11,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما