جادوي اثر مركب


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر قرار بود موفقيت تضمين شود، ديگر كسي به دنبالش نمي‌رفت. هيچ‌چيز در دنيا نمي‌تواند جاي پشتكار را بگيرد. حتي استعداد نيز جاي آن را پر نمي‌كند. وقتي كاري سخت است، من از انجام دادن آن لذت مي‌برم، چرا؟ زيرا مي‌دانم اغلب افراد آن را انجام نخواهند داد. متاسفانه معمولا افرادي كه در زندگي به كناري پرت مي‌شوند، مهم‌ترين افراد زندگي ما هستند. هرگز از كسي كه نمي‌خواهيد جاي او باشيد، نظر نخواهيد. هيچ كاري عادت نمي‌شود مگر اينكه سه هفته آن را انجام دهيد و تمرين كنيد. گاهي اوقات نقطه محدوديت يك فرصت طلايي است.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما