مهارت‌هاي ذهني 2 (كتاب گويا)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اقصي نقاطط جهان آلبرت اينشتين به نماد نبوغ تبديل شده است. او شيوه جديد كاملي از تفكر ارائه كرده كه بخش‌هاي بسيار مختلفي از زندگي انسان‌ها را متاثر ساخته است. اين كتاب فرآيند تفكر موجود در وراي شخصيت و فضيلت اينشتين را تحليل مي‌كند و با شگردهاي مدل‌سازي شناختي موجود در برنامه‌ريزي عصبي زباني استراتژي ذهني و باورهاي اينشتين را بررسي و نمايش مي دهد.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما