كليات علم روحي 1 (2 جلدي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب دربارة كليات مطالب و حقايق علوم روحي، زندگي پس از مرگ و انرژي‌هاي موجود در محيط افراد و نحوة استفاده از آنها است. در جلد اول اين كتاب به اين مطالب برمي‌خوريم: جوامع روح‌شناسي جهان، تماس ارواح، مرگ از نظر ارواح، خاطرات ارواح پس از ترك بدن، علت ناكامي برخي از جلسات روحي، هاله‌هاي جسم مادي، مديوم‌ها، روح حيوانات و گياهان، زمان ورود روح در جسم، جهان‌هاي روحي، رابطه جسم اثيري با جسم مادي، رابطه روح با جسم اثيري، اثر انديشه‌هاي مثبت و منفي، ضمير آگاه و ناخودآگاه، وضعيت لباس پوشيدن در بهشت، روش اجراي خودهيپنوتيزم يا خودالقايي، معالجات روحي، معاشرت در جهان سوم.

قیمت محصول:

105,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما