نظريه‌هاي شخصيت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

با اينكه نظريه‌هاي شخصيت، نظريه‌هاي دشوار و پيچيده‌اي را كاوش مي‌كند، ما از زبان روش، موجز، قابل درك و نگارش غير رسمي استفاده كرده‌ايم. اين كتاب براي دانشجويان مقطع ليسانس طراحي شده است و كساني كه حداقل اطلاعات روان‌شناختي برخوردار هستند، بايد مطالب آن را درك كنند. با اين حال، سعي نكرده‌ايم معني اصلي نظريه‌پرداز را بيش از حد ساده كنيم يا از آن تخلف نماييم. ما زماني كه مناسب بوده است، نظريه‌ها را به هم مقايسه كرده‌ايم، و براي اينكه نشان دهيم چگونه مي‌توان نظريه‌هاي مختلف را در زندگي روزمره به كار برد، مثال‌هاي متعددي را منظور كرده‌ايم. واژه‌نامه آخر كتاب حاوي تعريف‌هاي اصطلاحات فني است كه خيلي از آنها از ديدگاه نظريه‌پرداز خاص است.

قیمت محصول:

185,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما