ارابه‌هاي موفقيت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ارابه‌هاي موفقيت شما را با زباني ساده نگاهي سرشار از خوش‌بيني و مبتني بر واقعيت‌هاي اجتماعي به دنياي درونتان مي‌برد و راه‌هاي آشنايي با رازهاي نهفته در وجودتان را به شما نشان مي‌دهد تا بتوانيد با عشق، عقل، علم و عمل كه اركان اين ارابه‌ها را تشكيل مي‌دهند، گنجينه‌‌هاي باارزش و چهل چراغ‌هاي وجودتان را كشف كنيد و به ژرفاي خواسته قلبي خود كه موفقيت و آرامش خاطر است، برسيد. اين كتاب را درخيابان‌ها و گلوگاه‌هاي زندگي دوست و همراه خود بدانيد و ايمان داشته باشيد كه شايستگي بهترين‌ها را داريد! اگر بخواهيد و بدانيد كه مي‌توانيد، ارابه موفقيت به شما نشان خواهد داد كه چگونه مي‌توان در دشوارترين شرايط، موفق زندگي كرد و به قله‌هاي آرامش رسيد.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: