نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روان‌درماني عبارت است از به كارگيري آگاهانه و عامدانه روش‌هاي باليني و روابط بين فردي برگرفته از اصول روان‌شناختي تثبيت شده به منظور كمك به مردم براي تغيير دادن رفتارها، شناخت‌ها، هيجان‌ها، و يا ساير ويژگي‌هاي شخصي در مسيرهايي كه شركت‌كنندگان آن‌ها را مطلوب مي‌دانند.

قیمت محصول:

140,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما