معجزه‌هاي نيمكره راست و چپ


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر مدركي زمان‌دار از سفري به ژرفناي ذهن ساكت است. اين اولين كتاب يك كالبد‌شناس اعصاب است كه از خونريزي شديد مغزي به بهبودي كامل رسيده است. او مي‌گويد: «آموختم كه توانايي‌ام در بودن در اين جهان بستگي به استحكام مداربندي عصبي‌ام دارد. سلول‌ها، مداربندي‌هاي عصبي، آن آگاهي كه در مغزم تجربه مي‌كنم، آن آگاهي جمعي است كه مواد مغزي من ايجاد كرده‌اند. به لطف انعطاف‌پذيري عصبي، و توانايي آنها در برقراري پيوند و رابطه با ساير سلول‌ها، من و شما مي‌توانيم در انديشه‌هاي خود انعطاف‌پذير باشيم، خود را با محيطمان تطبيق دهيم و تصميم‌ بگيريم كه در اين دنيا چگونه انساني مي‌خواهيم باشيم. خوشبختانه آن كسي كه مي‌خواهيم امروز باشيم، هيچ رابطه‌‌اي با كسي كه ديروز بوديم ندارد.»

قیمت محصول:

17,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما