نظريه‌هاي يادگيري (چشم‌اندازي تعليم و تربيتي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

از زمان انتشار ويراست اول اين كتاب در 1991؛ حوزه يادگيري انسان رشد قابل توجهي داشته و محققان پيرو سنت‌هاي مختلف علايق خود را به زمينه‌هاي كاربردي گسترش داده‌اند. اين گسترش به ويژه براي اينكه محققان تعليم و تربيت و كارورزاني كه در جستجوي درك اين نكته‌اند كه چگونه نظريه و يافته‌هاي پژوهشي مي‌توانند براي بهبود بخشيدن آموزش و يادگيري به كار روند؛ مثمر ثمر بوده است.

قیمت محصول:

140,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما