نظريه‌هاي يادگيري و آموزش


:ویژگی‌های محصول


شرح:

حاصل يادگيري تغيير است. تغيير مي‌تواند در يكي از سه حوزه شناختي، نگرشي، مهارتي و يا به صورت تركيبي بين حوزه‌هاي مذكور شكل بگيرد و تدريس ابزار شكل‌گيري تغيير است. پس بين تدريس و يادگيري رابطه‌اي قابل تاملي وجود دارد. تدريس در عمل براي تسهيل يادگيري است. نكته اساسي اين است كه اين تغيير در انسان اتفاق مي‌افتد و اين خيلي مهم است كه ما از ذهن انسان كه يادگيري در آن شكل مي‌گيرد چه استنباطي داريم و اصولا يادگيري در انسان را چگونه مي‌دانيم؟

قیمت محصول:

24,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما