نظريه‌هاي يادگيري انسان


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

يادگيري يكي از زمينه‌هاي جالب و نسبتا دشوار روانشناسي است كه در حوزه آموزش و پرورش، شخصيت، آسييب‌شناسي رواني، درمان و موارد ديگر كاربرد گسترده‌اي دارد. در زمينه يادگيري، با عنوان يادگيري و رفتار، يادگيري و شرطي‌سازي، اصول يادگيري، و در مجموع ‹‹روانشناسي يادگيري››، كتاب‌هاي فراواني به زبان انگليسي وجود دارد، در حالي كه در زمينه ‹‹نظريه‌هاي يادگيري›› تعداد بسيار اندكي كتاب نوشته شده است. با توجه به آنچه گفته شد، مترجم به كتاب كم حجمي دست يافت كه ساختار ويژه‌اي داشت. چون به نظر مترجم اين ساختار تا اندازه‌اي فرهنگ بسته بود و با فرهنگ ايران چندان مطابقت نداشت، بدون اينكه لطمه‌اي به مطالب كتاب وارد شود، تغييراتي در آن صورت گرفت. در ضمن براي تطبيق دادن كتاب با برنامه درسي يادگيري و تلاش براي مختصر كردن آن، مطالب تكراري و ناهماهنگ با برنامه درسي يادگيري، حذف شد.

140,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما