ماساژ كودك


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تكنيك‌هاي ماساژي را به سادگي مي‌توان آموخت. اين حركات را‌بطه همراه با عشق و علاقه بين وا‌لدين و فرزند را تقويت كرده و او را آرام مي‌كند و در مجموع موجب سلامت وي مي‌گردد. ماساژ‌هاي ايمن و آرام بخش براي خوابانيدن و آرام كردن كودكاني كه مدام گريه مي‌كنند. تكنيك‌هاي ساده‌اي كه گام به گام، با عكس‌هاي رنگي به وضوح نشان داده شده‌اند. ماساژ‌ درماني با حركات منظم براي بهبود بيماري‌هاي رايج مانند كوليك؛ و دندان درآوردن حركات ماساژي متوالي و تاثير‌گذار براي تمام گروه‌هاي سني از نوزا‌دان نارس تا نوپاهاي پرجنب و جوش.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما