اسرار فروش


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چند قانون مي‌شناسيد؟ از چند قانون پيروي مي‌كنيد؟ در چند قانون به مهارت رسيده‌ايد؟ چند قانون را زير پا گذاشته‌ايد؟ به جاي اين‌كه بر روي آن‌ها سرمايه‌گذاري كنيد؟ با 21/5 قانون نقض نشدني بر فروش، موفقيت و درآمد خود مسلط خواهيد شد. اگر در اين قانون‌ها مهارت پيدا كنيد، از دستاوردهاي آن‌ها بهره خواهيد برد. همين امروز آن‌ها را فرا بگيريد و فردا از آن‌ها بهره‌مند شويد...

قیمت محصول:

25,000 تومان


نظرات شما