انسان بهتر (7 اقدام مهم براي بهبود زندگي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

به كار بردن اصول هفت گانه اين كتاب، مي‌تواند به طور القوه فرايندي باشد كه زندگي شما را تغيير مي‌دهد. در حالي كه نمي‌توان تضمين داد كه شما ثروتمند يا مشهور خواهيد شد، مي‌توان به شما اطمينان داد اگر برنامه را دنبال كنيد، زندگي سرشارتري خواهيد داشت.

قیمت محصول:

38,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما