شگفتي وجود (بيدار شدن به صميميتي وراي كلام)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

من اينجا نيستم تا به شما ياد بدهم چگونه شخصي بيدار يا روشن ضمير شويد يا چگونه تمرينات معنوي انجام دهيد تا وارد حالت‌هاي معنوي شويد. همه حالات و تجارب، حتي زيباترينشان مي‌آيند و مي‌روند. آن‌ها ممكن است زيبا و بسيار دلپذير باشند، اما زمانمند هستند و بنابراين مي‌آيند و مي‌روند. اين كتاب در مورد آن چيزي است كه نمي‌آيند و نمي‌روند. به امكاني اشاره مي‌كند كه از تلاش هاي شما براي بيدار شدن و جست و جويتان براي روشن ضميري و تجاربتان از حالات سرور، صلح، شادي، سكوت و ... فراتر مي رود، امكاني كه درست به مركز كسي كه شما واقعا هستيد -وراي كسي كه فكر مي‌كنيد هستيد- مي‌رسد. به ذات بي‌كلام وراي صورت‌هاي اين جهان اشاره مي‌كند، ذاتي كه در تحليل نهايي، از صورت‌هايي گه ظاهر مي‌شوندجدا نيست. اين چيزي است كه احساس مي‌كنم معناي راستين كلمه «نادوگانگي» است.

قیمت محصول:

52,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما