زندگي موثر (قوانين و دستيابي به زندگي موثر)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب زندگي موثر، دورنماي يك زندگي جديد و بنيادين را ارائه مي‌دهد تا به خودباوري و خويشتن‌سازي برسيد. اصولي كه در قالب نقل و قولهايي در مجموعه‌اي جديد و الهام‌بخش طراحي شده است، چه براي نسلي كه در آغاز راه است و چه آنهايي كه دكتر كاوي از ديرباز مشوق آنها بوده كه انسانهايي جستجوگر باشند و كار و زندگي‌شانرا بر پايه اصول بنا كنند. شما همچنين يادداشت‌هايي فردي را خواهيد يافت كه شما كمك مي‌كنند در فرايندكار به دانش و بصيرتي دست يابيد كه از مطالب كتاب بهره‌مند شويد. اين كتاب بيش از يك الهام دهنده است و معرف اصول مهمي است كه براي داشتن زندگي موثر به آنها نياز مي‌باشد.

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما