تصوير مردم (گوستاو كوربه و انقلاب 1848)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين جامعه خيلي خيلي متمدن بايد به شيوه زندگي وحش رو بياورم. بايد خود را حتا از شر حاكمان رها سازم. احساس همدلي من همه متوجه مردم است. بايد يك راست با آن‌‌ها سخن بگويم و دانش خود را از آن‌ها به دست بياورم. آن‌ها هستند كه بايد به من زندگي ببخشند. پس بايد زندگي بزرگ، مستقل و رها از تعلق بوهميان را در پيش بگيرم. /گوستاو كوربه، از متن كتاب.

قیمت محصول:

28,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما