ماهيت روان و انرژي آن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

حقيقتي است مورد تصديق همگان كه رويدادهاي مادي را دو گونه مي‌توان ديد: يكي از ديدگاه مكانيستي و ديگري از ديدگاه انرژيك. ديدگاه مكانيستي، صرفا علي است و در آن براي هر رويدادي، علتي تصور مي‌شود، بدين معنا كه اجسام بر اساس رشته‌اي از قوانين تغييرناپذير بر يكديگر اثر مي‌گذارند.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما