چگونه مردم را تحليل كنيم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يكي از ساده‌ترين راه‌هاي تجزيه و تحليل ديگران، نگاه كردن به زبان بدن آن‌ها است. اين كه چطور يك نفر خودش را نگه‌ مي‌دارد، حركت مي‌كند و حتي حرف مي‌زند، مي‌تواند چيزهاي زيادي در موردش به شما بگويد. تفاوت‌ زيادي بين رفتار هر كس وجود دارد و هيچ راه دقيقي براي گفتن اين كه چه چيزي يك نفر را مي‌سازد، وجود ندارد.

قیمت محصول:

40,000 تومان


نظرات شما: