پرورش رهبر درون


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

با كتاب پرورش رهبر درون، كه بيش از يك ميليون نسخه از آن به فروش رفته است، رديف كتاب‌هاي مربوط به رهبري را در كتابخانه خود كامل كنيد. با به كار گرفتن اين اصول جاودانه در زندگي‌تان و ـ زندگي سازمان‌تان ـ تغييرات مثبتي در شخصيت و اصول انضباط فردي‌تان ايجاد مي‌كنيد.

52,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما