گزيده آثار راسل


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آن چه راسل ـ حداقل در اين مجموعه ـ بيش از هر موضوع ديگري در پي آن است، پرهيز از يك سونگري است و اگر سر دعوا با دين دارد، نه گوهر دين كه دعوايش با آن بخش از خرافاتي است كه به دين راه يافته و آن را از مسير اصلي خود، يعني انسان سازي دور گردانيده. بديهي است كه دعواي اصلي راسل با خرافات مسيحي است و وقتي جسورانه بر دين مي‌تازد، نه بر اصالت دين كه به انديشه‌هايي مي‌تازد كه در طول قرون و اعصار توسط كشيشان خشكه‌مقدس و خرافه‌پرست به نام دين به خورد مردم داده شده.

قیمت محصول:

18,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما