معجزه توجه‌آگاهي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

توجه‌آگاهي (مايندفولنس) را آگاهي از تجربه حاضر همراه با پذيرش آن دانسته‌اند. همچنين آن را نوعي خاص از توجه كردن معرفي كرده‌اند؛ توجه كردني عمدي، بدون قضاوت و در لحظه حال. تعريف ديگري كه برداشتي شفاف از توجه‌آگاهي فراهم مي‌كند اين است كه آن را آگاهي از تجربه، بدون ترجيح دادن تجربه‌اي ديگر بر تجربه حاضر، بدانيم. آيا بدون توجه‌كردن آن هم توجه عمدي بدون قضاوت و در لحظه حال مي‌توان خوب زيست؟ آيا مي‌توان بدون حضور داشتن و آگاه بودني كه از اين شكل خاص توجه كردن حاصل مي‌شود زندگي را در تماميت و ارتباط دروني بين اجزايش زيست؟

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما