خلاصه روان‌پزشكي كاپلان و سادوك ويراست 12(بر اساس دي اس ام فايو تي آر) جلد 2


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب شامل فصول: 1- طيف اسكيزوفرني و ساير اختلالات سايكوتيك. 2- اختلالات دو قطبي. 3- اختلالات افسردگي. 4- اختلالات اضطرابي. 5- اختلالات وسواسي اجباري و اختلالات مرتبط. 6- اختلالات مرتبط با تروما و استرس. 7- اختلالات گسستگي. 8- اختلالات سوماتيك سمپتوم. 9-اختلالات خورد و خوراك. 10- اختلالات دفعي. 11-اختلالات خواب و بيداري. 12- اختلالات و انحرافات جنسي. 13-ديسفورياي جنسيتي، هويت جنسيتي و اختلالات مرتبط با آنها. 14-اختلالات اخلال‌گرانه، كنترل تكانه و سلوك. 15-اختلالات شخصيت. 16-شرايط، عارضه‌ها، وضعيت‌هايي كه مي‌توانند كانون توجه باليني باشند، مي‌باشد.

440,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما