پرورش مثبت‌انديشي 3 (چهارم تا ششم دبستان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مجموعه «پرورش مثبت‌انديشي»، كمك مي‌كند تا با روش‌هاي خلاقانه، نگرش مثبت به زندگي را از كودكي در دانش‌آموزانتان پرورش دهيد و از اين منظر بسيار مفيد است. با كاربرد فعاليت‌هايي كه در اين سه جلد معرفي شده است، مي‌توانيد روش‌هاي مواجهه با چالش‌ها، سختي‌ها و ناكامي‌ها را از طريق كسب تجارب مثبت در موضوعات متفاوتي هم‌چون هنر، موسيقي، علوم تجربي، رياضيات، علوم اجتماعي و ادبيات به دانش‌آموزان بياموزيد، آن‌ها از طريق فعاليت‌هاي ارائه شده در اين كتاب‌ها به اهميت انواع مختلف شيوه‌هاي برقراري ارتباط، باور به توانايي‌هاي فردي و اين‌كه چگونه نگرش مثبت مي‌تواند مسري باشد و هم‌چنين ديگر موارد مرتبط پي مي‌برند. اهداف اين فعاليت‌ها تحريك و انگيزش مهارت، طرح پرسش‌هاي چالشي، خواندن سرودها، داستان‌ها و نمايش‌نامه‌هايي است كه معلم مي‌تواند آن‌ها را تكثير كند و با درگير كردن دانش‌آموزان در اين موضوعات، آن‌ها را تشويق كند تا روش‌هاي كسب نگرش مثبت به زندگي را تجربه كنند.

قیمت محصول:

13,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما