تربيت بدون مبارزه قدرت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ما معمولا بچه‌هاي خود را بي‌احساس و بي‌اعتنا بار نمي‌آوريم. علي‌رغم خستگي، نيازمندي‌ها و وظايف بي‌پايان روزمره، هيچ چيزي نمي‌تواند با احساسات‌مان هنگام تربيت بچه‌ها برابري كند. متاسفانه، با وجود اينكه خيلي از بچه‌ها مراقبت مي‌كنيم، غالبا اين احساس را در جهت كنترل بچه‌ها، جنگ و دعوا يا تسليم شدن در برابر خواسته‌هاي‌شان هدايت مي‌كنيم تا مبادا احساس غمگيني، اشتباه يا سرخوردگي كنند. اگر واقعا مي‌خواهيم احساس شور و علاقه را به منظور تربيت سالم بچه‌ها به كار ببريم، بايد آنها را براي يك زندگي كاملا موفق در آينده آماده كنيم... شما مي‌توانيد از مبارزه قدرتي كه زماني آن را اجتناب‌ناپذير مي‌دانستيد پرهيز كنيد، به شرط آنكه با فرزند خود رو در رو نشويد. مي‌توانيد، وقتي موقتا خشمگين مي‌شويد، خونسردي خود را حفظ كنيد، حتي اگر بچه‌ها مطابق خواست شما همكاري يا رفتار نكنند... با مطالعه اين كتاب خواهيد فهميد كه چگونه استعدادها و قريحه‌هاي منحصر به فرد بچه‌هاي خود را شناسايي و تقويت كنيد. در پايان كتاب با ابزارهايي آشنا خواهيد شد كه به كمك‌شان مي‌توانيد بچه‌ها و نوجوانان خود را در مسير رسيدن به بزرگ‌سالي تقويت كنيد تا بتوانند مسائل، مشكلات، تنش‌ها و چالش‌هاي زندگي خود را به بهترين صورت مديريت كنند. و سرانجام رويكردهايي را كشف خواهيد كرد كه به وسيله آنها بچه‌ها را تشويق كنيد تا آرزوها و روياهاي خود را هم شكل بدهند و هم واقعيت ببخشند.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما