فلسفه براي مبارزان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مي توانيم مدعي شويم كه آنچه هويت فلسفه را تعيين مي‌كند نه قواعد يك گفتار، بلكه تكينگي يك كنش است. همان كنشي كه دشمنان سقراط آن را «فاسد كردن جوانان» نام نهادند؛ و همان‌گونه كه مي‌دانيم، اين است دليل محكوميت سقراط به مرگ. معهذا، «فاسد كردن جوانان» نامي درخور براي ناميدن كنش فلسفي است؛ به شرطي كه معناي «فساد» را به خوبي دريابيم. فاسد كردن در اين‌جا به معناي آموزش امكان دست رد زدن بر سينه اطاعت كوركورانه از باورهاي تثبيت شده موجود است....

قیمت محصول:

14,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما