امواج تغيير


:ویژگی‌های محصول


شرح:

لحظه‌اي كه به دنيا آمديم و چشم‌هايمان به آدم‌هاي اطرافمان افتاد، هيچ كدامشان، هيچ گونه تضميني مبني بر اينكه زندگي آسوده، راحت و شيريني خواهيم داشت، به ما نداد؛ نه پرستاري كه ما را برعكس گرفته بود و به پشتمان مي‌زد تا نفس بكشيم، نه مادر و پدري كه با عشق ما را در آغوش گرفته بودند. ما حدود 9 ماه در هتل لوكس پنج‌ستاره‌اي به نام شكم مادر بدون هيچ نگراني و زحمتي به تمام خواسته‌ها و نيازهايمان دسترسي تمام وقت داشتيم. اما به محض پا گذاشتن به جهان هستي از آن هتل 5 ستاره، تازه همه چيز آغاز شد. درست مثل ماهي قرمز اين كتاب كه به اجبار از زندگي بي‌دغدغه د ر تنگ آب، به اقيانوس بي‌كران مي‌زود و شاهكار زندگي‌اش را خلق مي‌كند. آيا شما هم آماده‌ايد تا شاهكار زندگي‌تان را پس از 9 ماه و چندين سال خلق كنيد؟ كودكان امروز را كه بي‌شك مي‌توانند رهبران فردا باشند دست‌كم نگيريد و براي رشد استعدادهاي آن‌ها از هيچ تلاشي دريغ نكنيد!

قیمت محصول:

29,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: