قانون كارما (مهمترين قانون پس از جذب)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

قانون كارما خيلي ساده، كاربردي و جهان‌شمول به نظر مي‌رسد، اما در ذات خود واقعا پيچيده است و به درگير كردن بشر ادامه مي‌دهد. زندگي با مرگ تمام نمي‌شود، وقتي جسم بميرد، ذهن و نفس از آن جدا مي‌شود و اعمال ما مورد بررسي قرار مي‌گيرد و دنياي فاني بدين وسيله با جهان باقي متصل مي‌شوند. ما تا زماني كه بميريم توسط قانون كارما كنترل مي‌شويم و اصلا مهم نيست كه چگونه زندگي كرده‌ايم. همچنان كه از دنياي زيبا لذت مي‌بريم، رنج هم مي‌كشيم. تا وقتي كه زنده هستيم و مي‌ميريم هيج راه فراري از اين درد و رنج وجود ندارد.

قیمت محصول:

28,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: