فلسفه تعليم و تربيت و آراي تربيتي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در بخش آغازين كتاب خاطر نشان شده است: "هدف اصلي كتاب اين است كه هر معلم و دانشجويي با استدلال و شهود بپذيرد كه هركس غير از آن چه هست نيز مي‌تواند باشد و هستي فعلي او آخرين نحوه‌ي هستي او نيست. حق اين است كه انسان در سپهر بي‌پاياني از امكانات قرار دارد. منتهي جور ديگر بودن، با ازدياد معلومات و با توجه به پيشرفت‌هاي به دست آمده در تمام زمينه‌ها به دست مي‌آيد. مطالعه‌ي شرح حال و تراجم احوال بزرگان و شالوده‌شكنان، تصور جور ديگر بودن و شدن را براي ما ترسيم مي‌كند". برخي مباحث كتاب، عبارت‌اند از: "فلسفه‌ي آموزش و پرورش، اصول مهم در تعليم و تربيت عصر حاضر، صداقت و تعليم و تربيت، عوامل موثر در پيدايش فلسفه‌ي آموزش و پرورش، مكتب‌هاي فلسفه‌ي تعليم و تربيت، اهداف تعليم و تربيت اسلامي، مكتب‌هاي جديد فلسفي و نگرش جامع به فلسفه‌ي آموزش و پرورش و استدراكات.

5,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما