كنترل افكار و احساسات


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر با زباني شيوا و روان به شرح آن قسمت از جنبه‌هاي كاربردي علوم رفتارشناختي پرداخته كه مي‌تواند براي هر خواننده‌اي مفيد باشد. مطالب كتاب بر داده‌هاي علمي استوار است و به همين دليل مي‌تواند راهنماي خوبي براي درمان و توانبخشي افرادي باشد كه از خشم، كينه، حسادت و افسردگي رنج مي‌برند، تا با حل مشكلات اساسي خود زندگي موفق‌تري داشته باشند.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما