زندگي سراسر حل مسئله است


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب شامل دو بخش است. بخش نخست به فلسفه علم و معرفت‌شناسي و مسائل علوم طبيعي مي‌پردازد و پوپر در آن‌ها برخي از مهم‌ترين و جسورانه‌ترين ديدگاه‌هاي خود در معرفت و علم انساني و مسائلي از قبيل چگونگي تكامل نظريه علمي، نظريه سه جهان، حدس‌ها و ابطال‌ها، نظريه تكاملي معرفت و ... را بيان مي‌كند. بخش دوم مقالاتي در زمينه تاريخ و سياست هستند و به مسائلي از قبيل دموكراسي، صلح، پيشرفت، آزادي، تكنولوژي، فلسفه تاريخ، كمونيسم و سوسياليسم مي‌پردازند.

قیمت محصول:

43,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما