آموزش رياضي به كودكان از طريق بازي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

برنامه‌هاي درسي دوران كودكي و سرمايه‌گذاري بر روي كيفيت آنها داراي ارزش و اهميت ويژه‌اي است. امروزه در بسياري از مراكز، ديواري بين بازي و آموزش به‌ويژه در برخي از حوزه‌هاي درسي از قبيل رياضي و علوم كشيده شده به‌گونه‌اي كه اغلب مدارس و مراكز تهي از شرايط مناسب بازي هستند. تجربه نشان داده است كه چگونه مي‌توان بازي را وارد حوزه رياضي نموده و از طريق آن قدرت تفكر را بهبود بخشيد و ضمن ايجاد زمان و فضايي لذت‌بخش، يادگيري غني ايجاد نمود. آموزش مبتني بر بازي تنها به معناي آماده‌سازي محيط و رفتار معلم نيست بلكه آموزش و يادگيري مبتني بر بازي ضمن احترام به خودمختاري كودكان، از اكتشاف جنبه‌هاي جديد آموزش حمايت مي‌كند و مهارت معلم براي هدايت رشد يادگيري كودكان تسريع مي‌بخشد.ايجاد زمان و فضايي لذت‌بخش، يادگيري غني ايجاد نمود. آموزش مبتني بر بازي ضمن احترام به خودمختاري كودكان، از اكتشاف جنبه‌هاي جديد آموزش حمايت مي‌كند و مهارت معلم براي هدايت رشد يادگيري كودكان تسريع مي بخشد. كتاب حاضر از نظريه ويگوتسكي حمايت مي‌كند كه «يك كودك در بازي فراتر از سن متوسط خود رفتار خواهد كرد». معلمان و مربيان مي‌توانند از طريق بازي، به‌ويژه در حوزه رياضيات موقعيت‌هايي را براي يادگيري دانش‌آموزان فراتر از عملكرد فعلي آنها فراهم آورند. كتاب حاضر با اين رويكرد و با تمركز بر كودكان و با هدف جذاب كردن و لذت‌بخش نمودن ساعات آموزش يادگيري رياضي ويژه كودكان تاليف و ترجمه شده است.

85,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما