فلسفه سياسي فون هايك


:ویژگی‌های محصول


شرح:

فردريش فون هايك يكي از نظريه پردازان اجتماعي قرن بيستم است كه احتمالا بيش از هر نظريه پرداز ديگري حقانيت خود را در نتيجه وقايعي كه رخ داد محرز و مسلم ديد، دست كم در اعتقاد اصلي و محوري خويش.او همچنين بيش از هر فيلسوف سياسي معاصر ديگري شخصا نفوذ و تاثير سياسي چشمگيري داشت. هايك در آثارش به برخي از دشوارترين و هولناك ترين مسائل عصر مي‌پردازد و سعي در روشن كردن آن‌ها دارد؛ و اين كار را در چارچوب انديشه‌اي به انجام مي‌رساند كه متفكران كلاسيك ليبرال پي ريخته بودند. او در صورت‌بندي تازه ليبراليسم كلاسيك موفق مي‌شود مجموعه‌اي از انديشه‌ها را شكل دهد كه به اندازه انديشه‌هاي نويسندگان كلاسيك ليبرال قدرتمند است و در عين حال در برابر نقدها از خود ليبراليسم كلاسيك مقاوم‌تر.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: