قانون جهاني موفقيت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هر آن چه اتفاق مي‌افتد و هر آن چه واقع مي‌شود، دليلي دارد، زيرا هر علتي، معلولي دارد و هر معلولي علتي دارد، خواه بر آن آگاه باشيم يا نباشيم. براي هر معلولي علت يا عللي وجود دارد. هيچ حادثه‌يي تصادفي و اتفاقي نيست. مي‌توانيد هر آن چه در زندگي مي‌خواهيد به دست آوريد به شرط آن كه از آغاز دقيقا بدانيد چه مي‌خواهيد و آن گاه همان مسيري را طي كنيد كه ديگران رفته‌اند و به همان نتيجه دلخواه دست يافته‌اند.

قیمت محصول:

8,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما