فلسفه سياسي آيزايا برلين


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ايزايا برلين هم مثل بسياري از فيلسوفان سياسي برجسته قرن بيستم مهاجر بود. او از روسيه به بريتانيا مهاجرت كرده بود. تجربه‌اش از ضربه‌هاي دردناك سياسي و از رژيم هاي توتاليتر قرن بيستم دست اول و مستقيم بود و همين‌ها به علاوه تعليم و تربيت بريتانيايي او بود كه افكار انديشه‌هاي سياسي‌اش را شكل داد.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: