رهبري اثربخش


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

سازمان‌هاي ما نيازمند توان بيشتر تفكر، تحليل، طراحي و اقدام استراتژيك مي‌باشند. توان درك فرصت‌ها و تشخيص تهديد‌ها و آمادگي به موقع براي بهره‌مندي از آن‌ها و ايجاد مصونيت از اين‌ها نيازمند تقويت كادر رهبري در سازمان‌هاست. هيات‌مديره كارش بنا نهادن، ساختن، و ايجاد است و از اين روست كه با همين مبنا ارزيابي مي‌شود و نه بر اساس طرح‌ها و برنامه‌هاي خوبي كه تهيه كرده است. اگرچه بني‌آدم همگي قابليت ساختن و آفريدن دارند؛ و به عبارتي انسان نه فقط مخلوق، بلكه خالق نيز هست ولي ساختن يك نظام اجتماعي با هويتي ممتاز، كار انسان‌هاي ممتاز است. رهبراني كه از خلق و پديدآوري راه حل‌هاي نو عاجزند سازمان خود را عملا در بن‌بست‌ها گرفتار ساخته و سبب سردرگمي و درجا زدن كاركنان خود مي‌شوند. در جستجوي افرادي باشيد كه در پوست خود راحت هستند و خودشان را آن جوري كه هستند دوست دارند و از نشان دادن اين خشنودي هراسي ندارند. قدرتمندترين مديرعامل كسي است كه قدرت اطرافيان را گسترش دهد. اين كتاب به منظور افزايش توانمندي نهاد هيات‌مديره و مديرعامل به عنوان كانون‌هاي اصلي رهبري در سازمان‌هاي كشور، جهت ايفاي نقشي اثربخش‌تر نگاشته شده است.

30,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما