زندگي هدفمند (گزينش 1 زندگي پربار)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

راز پر كردن صفحات كتاب زندگي چيست؟ چگونه بايد كاري كنيم كه زندگي مان مهم شود؟ از طريق هر روز هدفمند زيستن. وقتي هر روز هدفمند زندگي كنيد، مي توانيد بي نهايت كار انجام دهيد. مي توانيد خودتان، خانواده تان، جامعه و كشورتان را تغيير دهيد. اگر تعداد زيادي از انسان ها اين كار را انجام دهند، مي توانند دنيا را تغيير دهند. وقتي از هر روز زندگي خود به شكلي هدفمند براي ايجاد تغييرات مثبت در زندگي ديگران استفاده كنيد، زندگي تان اهميت پيدا ميكند.

قیمت محصول:

52,000 تومان


نظرات شما