تئوري انتخاب و مديريت زندگي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

دكتر گلسر با نشان دادن راه‌هاي رهايي از تهديدهاي بيروني و گام‌هاي منتهي به آزادي دروني، به ما مي‌گويد كه اين مسير به طور عجيبي ساده است. البته گام نهادن در اين راه شهامت و اعتماد مي‌خواهد تا بتوانيم شيوه تفكرمان را تغيير دهيم، اما روش معنادار كردن چيزهايي كه به نظر بي‌معنا مي‌رسد تجربه شگفت‌آوري است. دكتر گلسر در اين كتاب، راهنمايي عملي براي تغيير زندگي نوشته است و تاكيد دارد همواره تغيير از درون به بيرون انجام مي‌گيرد. او با اشاره مستقيم به شرايط سخت و ناگواري كه در زندگي تجربه مي‌كنيم، توضيح مي‌دهد كه نيازي نداريم قرباني گذشته يا محيط خود باشيم. او تلاش مي‌كند به خواننده كمك كند تا با استفاده از تئوري انتخاب، قرباني بودن را انتخاب نكند يا به قرباني بودن ادامه ندهد.

قیمت محصول:

98,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: