مباني مشاوره و راهنمايي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

فصل اول و دوم، خواننده را از پيش‌زمينه تاريخي جنبش مشاوره به سمت فعاليت‌هاي سنتي فعلي پيش خواهد برد. سپس اين فعاليت‌ها به درون نقش و عملكرد مشاوران در دو زمينه آموزشي و غيرآموزشي منتقل مي‌ِشود (فصل‌هاي سوم و چهارم). فصل پنجم بر فعاليت قديمي و شناخته شده مشاوران - مشاوره فردي - متمركز است. در فصل ششم، مشاوره چند فرهنگي مورد بحث قرار مي‌گيرد. در فصل هفتم، فعاليت‌هاي گروهي مختلفي كه مشاوران به آن‌ها مي‌پردازند، معرفي مي‌شود. در فصل هشتم تا يازدهم ساير فعاليت‌هاي اساسي مشاوران مطرح خواهد شد (ارزيابي توسط فنون استاندارد و غيراستاندارد، مشاوره اشتغال، و رايزني). فصل دوازدهم به بحث درباره تغيير جديدي مي‌پردازد كه توجه مشاوران را به پيشگيري و تندرستي افزايش داده است. در فصل سيزدهم و چهاردهم، تدوين و مديريت برنامه‌هاي مشاوره و راهنمايي و بهبود آن‌ها از طريق پاسخگويي، ارزيابي و تحقيق مطرح مي‌شود. در سراسر اين كتاب، ما ارتقاي آگاهي چند فرهنگي خواننده را مد نظر داشته‌ايم. مسائل خاص و علايق فعلي حرفه نيز مطرح شده است.

26,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما